чанарын баталгаа

чанарын амлалт

а. зөвхөн шинэ болон анхны эд ангиуд;
б. 12 сарын баталгаа
c. Хуурамч биш: хэрэв аль нэг хэсэг нь хуурамч болох нь тогтоогдвол бид буцаах эсвэл солихыг болзолгүйгээр хүлээн авна.

Top